Phone:(46)-8-52487800|nobelforum@nobelprizemedicine.org

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande

//Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande

2016-02-25

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag utsett professor Anna Wedell till ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin 2016. Hon efterträder professor Thomas Perlmann.

Anna Wedell är professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet sedan 2004. Hon invaldes i Nobelförsamlingen den 1 juli 2010, var adjungerad ledamot i Nobelkommittén under åren 2011-2012 och är ordinarie ledamot i kommittén sedan 2013. Anna Wedell invaldes den 11 februari 2016 i Kungliga Vetenskapsakademiens medicinska klass. Vice ordförande i Nobelkommittén blir professor Ole Kiehn (neurovetenskap).

Övriga ordinarie ledamöter är Patrik Ernfors (vävnadsbiologi), Juleen Zierath (fysiologi) och Christer Höög (cellbiologi). Varje år adjungeras dessutom tio ledamöter till Nobelkommittén för att tillföra expertis inom en rad olika forskningsområden.

Nobelförsamlingen utsåg idag också professor Thomas Perlmann till uppdraget som sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet och Nobelkommittén för fysiologi eller medicin.

Thomas Perlmann är professor i molekylär utvecklingsbiologi vid Karolinska institutet sedan 2001 och arbetar vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Han är ledamot av Nobelförsamlingen sedan 2006, var adjungerade ledamot 2008-2011 och ledamot av Nobelkommittén 2012-2015. Thomas Perlmann är medlem i den medicinska klassen i Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2008.

Professor Rune Toftgård, Nobelförsamlingens ordförande

Wedell_web_01

perlmann_web_02

Anna Wedell – ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin 2016

Thomas Perlmann – sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet och Nobelkommittén för fysiologi eller medicin

2017-05-18T20:07:45+00:00