Medicinska Nobelinstitutet / Nobelkansliet

 

Visiting adress

Nobel Forum, Von Eulers väg 1, 171 77 Solna

Mail adress

Box 270 17177, Stockholm
Ann-Mari Dumanski
Ann-Mari Dumanski
+46-52487800
Email:nobelforum@nobel.se
Tatiana Goriatcheva
Tatiana Goriatcheva
+46-52487800
Email:nobelforum@nobel.se

Nobelkansliet – Ann-Mari Dumanski och Tatiana Goryacheva


Kjell Erlandsson – Mediatekniker