Lecture Archive

/Lecture Archive

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande / Message from the Chairman of the Nobel Assembly

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande

Avgående rektor Anders Hamsten, dekanus Hans-Gustaf Ljunggren, Urban Lendahl och Katarina Le Blanc meddelar att de  på egen begäran avstår från att medverka i Nobelförsamlingens arbete under den tid som utredning pågår i Macchiariniärendet. Detta beslut har tagits eftersom de kommer att omfattas av utredningen och av omsorg om Nobelprisarbetets integritet. Urban Lendahl har […]

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande – Message from the Chairman of the Nobel Assembly

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande

Urban Lendahl meddelar att han från idag på egen begäran frånträder sitt uppdrag som sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet samt Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. Karolinska Institutets konsistorium har beslutat om en extern granskning i Macchiariniärendet. Då Urban Lendahl uppfattar att han kan komma att innefattas i utredningen önskar han av omsorg […]

Inbjudan att inkomma med förslag till Nobelkonferenser (2017) samt till Minisymposier (2017) i serien “Frontiers in Medicine” vid Nobel Forum

Inbjudan att inkomma med förslag till Nobelkonferenser (2017) samt till Minisymposier (2017) i serien “Frontiers in Medicine” vid Nobel Forum

Läs hela inbjudan HÄR (PDF)

Blankett ansökan NK eller mini-symposium 2017 (Worddokument)

Karolinska Research Lectures – Jan H.J. Hoeijmakers

Research Lecture at NOBEL FORUM
18 February, kl. 16.30
Free admission

Jan H.J. Hoeijmakers, Professor of Molecular Genetics

Dept. of Genetics, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands
http://www.erasmusmc.nl/

Title: “Maintaining Nature’s Perfection: the impact of DNA repair on sustained health”

Jan Hoeijmakers joined the Dept. of Genetics of the Erasmus University in Rotterdam in 1981 to work on DNA repair. His team succeeded in […]