Lecture Archive

/Lecture Archive

Karolinska Research Lectures – Eve Marder

Research Lecture at NOBEL FORUM
17 March, kl. 16.30
Free admission

Eve Marder, PhD, Professor of Biology

Volen Center for Complex Systems, Brandeis University , Waltham, MA 02454-9110, USA

https://blogs.brandeis.edu/marderlab/

Title: “Robustness, Variability, Modulation, and Homeostasis in Neurons and Networks

All individual humans and animals are different.  How well-tuned do brains need to be to produce behavior that we consider healthy and normal?  […]

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande

2016-02-25

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag utsett professor Anna Wedell till ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin 2016. Hon efterträder professor Thomas Perlmann.

Anna Wedell är professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet sedan 2004. Hon invaldes i Nobelförsamlingen den 1 juli 2010, var adjungerad ledamot i Nobelkommittén under åren 2011-2012 och är ordinarie ledamot […]

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande / Message from the Chairman of the Nobel Assembly

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande

Avgående rektor Anders Hamsten, dekanus Hans-Gustaf Ljunggren, Urban Lendahl och Katarina Le Blanc meddelar att de  på egen begäran avstår från att medverka i Nobelförsamlingens arbete under den tid som utredning pågår i Macchiariniärendet. Detta beslut har tagits eftersom de kommer att omfattas av utredningen och av omsorg om Nobelprisarbetets integritet. Urban Lendahl har […]

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande – Message from the Chairman of the Nobel Assembly

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande

Urban Lendahl meddelar att han från idag på egen begäran frånträder sitt uppdrag som sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet samt Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. Karolinska Institutets konsistorium har beslutat om en extern granskning i Macchiariniärendet. Då Urban Lendahl uppfattar att han kan komma att innefattas i utredningen önskar han av omsorg […]