Phone:(46)-8-52487800|nobelforum@nobelprizemedicine.org

Robert Koch – 1905

Robert Koch – 19052017-05-18T20:07:42+00:00

Robert Koch (1843-1910)

Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1905

Tuberkelbacillens upptäckare

Robert Koch föddes i Clausthal, Hanover i Tyskland som tredje barnet till Herman Koch och Mathilde Biewand i en syskonskara på 13 personer. Hans far hade börjat sitt yrkesliv som gruvarbetare men hade med flit och begåvning klättrat på samhällsstegen och blivit bergsråd. Unge Robert var ett begåvat barn och hade vid 5 års ålder lärt sig att läsa och skriva på egen hand. Skolgången gick strålande och vid 19 års ålder började han att studera naturvetenskap vid universitetet i Göttingen. Efter två terminer beslöt han sig för att i stället läsa medicin. Redan under studietiden forskade han och när han tog sin examen 1866 var det med högsta betyg. Året därpå ingick han sitt första äktenskap med Emma Fraatz, med vilken han fick en dotter. Koch arbetade som kirurg under fransk-tyska kriget 1870-1871 och därefter som läkare i landsortsstaden Wollstein (numera Wolsztyn i nuvarande Polen). År 1880 kom han till Berlin där han senare blev professor. Som praktiserande läkare var Koch intresserad av bakteriologi och han utförde sin hobbyforskning i ett laboratorium som låg i anslutning till rummet där han tog emot sina patienter. Koch gjorde flera betydelsefulla insatser, den första var att visa hur man kunde odla bakterier under kontrollerade former. Han visade hur olika odlingsmedier var lämpliga för olika typer av bakterier samt att agar var ett generellt bra odlingssubstrat. Koch började intressera sig för kolera och for till Egypten för att på plats undersöka en pågående koleraepidemi. Innan han hade slutfört sitt arbete ebbade epidemin ut och han reste till en ny epidemi i Indien. Där lyckades han isolera Vibrio cholera, bakterien som orsakar kolera. Därefter ägnade han sig åt tuberkulos, som vid den här tiden ansågs vara en ärftlig sjukdom. Inte så konstigt med tanke på att barn i allmänhet smittades av sina föräldrar. Koch var övertygad om att smittan orsakades av mikroorganismer och genom idogt arbete lyckades han med hjälp av mikroskop och en speciell färgningsteknik hitta bakterien som döptes Mycobacterium tuberculosis. Han kunde dessutom med experiment visa hur försöksdjur smittades när de utsattes för bakterien. Koch var i stort sett okänd när han presenterade sin upptäckt inför Physiologisches Sozietät i Berlin 1882. I auditoriet satt Rudolph Virchow, patolog och Tysklands ledande medicinska auktoritet, som var minst sagt skeptisk. Efter Kochs mycket övertygande föreläsning lämnade Virchow salen i vredesmod. Kochs upptäckt blev snabbt spridd i världen och för denna upptäckt blev han belönad med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1905. Han isolerade även Bacillus anthracis, som orsakar mjältbrand, samt flera bakterier som orsakar infektioner hos djur. Han gifte om sig 1893 med den 30 år yngre aktrisen Hedwig Freiberg, som för övrigt var försöksperson när Koch sökte efter tuberkulosvaccin. Tre dagar före sin död höll Koch sitt sista föredrag, det handlade om tuberkulos. Kocks namn lever kvar i forskarvärlden som begreppet Kochs postulat. Dessa utgör fortfarande kriterierna för att påvisa orsaker till sjukdomar.

©Johan Wennerberg och Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet