Phone:(46)-8-52487800|nobelforum@nobelprizemedicine.org

Robert Edwards – 2010

Robert Edwards – 20102014-06-25T11:32:44+00:00

Robert Edwards (1925-2013)

Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2010

Provrörbarnens fader

Robert Edwards var mellanson i en trehövdad brödraskara. Född i en arbetarklassfamilj i Batley, Yorkshire var möjligheterna till utbildning begränsade. Pojkarnas mor uppmanade sina barn till studier och menade att utbildning var viktigt och en väg till ett bättre liv. Alla söner lyckades få stipendium för fortsatt skolgång i 11-årsåldern. Barndomens somrar tillbringades i Yorkshires dalar där den unge Edwards utvecklade sitt intresse och sin nyfikenhet för djur och speciellt deras reproduktion. Efter ett 4-årigt avbrott för militärtjänst började Edwards att läsa lantbruksvetenskap på University of Bangor i Wales. Utbildningen var outsägligt tråkig och efter två år skiftade Edwards till zoologi i Edinburgh, vilket passade honom betydligt bättre. Edwards kunde inte, som många studiekamrater, skriva till sina föräldrar för att be om pengar – det fanns inga att be om. Istället fick han arbeta på fritid och sommarlov för att bekosta sina studier. Den här tiden formade honom till att klara motgångar och att rådande hierarkier och tankemönster måste utmanas. I Edinburgh mötte Edwards sin blivande fru Ruth Fowler som också kom att bli hans vetenskapliga partner livet ut. Ruths familj var en stark kontrast till Edwards enkla bakgrund. Ruths far, Sir Ralph Fowler var fysikprofessor i Cambridge och hennes morfar, Sir Ernest Rutherford, hade fått Nobelpriset i kemi 1908. Nu var Edwards i sitt rätta element och kunde klarlägga en rad grundläggande mekanismer för befruktningens fysiologi. Bland annat hur mänskliga ägg mognar, hur hormoner påverkar mognaden och vid vilken tidpunkt äggen är mottagliga för spermier. Edwards ville göra samma sak med människor och här väcktes hans dröm att kunna hjälpa barnlösa par. Ungefär 10 % av par som försöker få barn lyckas inte. Den 25 juli 1978 kröntes decenniers forskning med framgång när det första provrörsbarnet, Louise Brown, föddes. Själv fick makarna Edwards fem döttrar på alldeles naturlig väg. Vägen till framgången var inte alldeles enkel, förutom misslyckade experiment fanns det andra svårigheter. Användningen av mänskliga ägg i forskningen var kontroversiell och Edwards mötte motstånd. Överbefolkning och familjeplanering var de dominerande utmaningarna på 1960-talet och barnlösa par var en irrelevant minoritet som i realiteten bidrog till att inte öka överbefolkningen. Edwards och hans medarbetare hade svårt att finansiera forskningen och de fick kritik för sin öppenhet mot media. Även en etisk debatt följde där flera, både forskare och religiösa ledare, krävde att forskningen skulle upphöra. Andra stödde forskningen och idag kan miljoner människor glädjas åt att ha fått barn med Edwards metod. Edwards var under karriären verksam även i Glasgow, London, Caltech och kom 1963 slutligen till Cambridge. Där grundade han tillsammans med gynekologen Patrick Steptoe Bourn Hall Clinic.10 år efter Louise Browns födelse hade ca 2000 provrörsbarn kommit till världen. Idag har över 4 miljoner barn kommit till världen tack vare IVF (in vivo fertilisering).

©Johan Wennerberg och Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet