Phone:(46)-8-52487800|nobelforum@nobelprizemedicine.org

John Gurdon – 2012

John Gurdon – 20122014-06-25T11:32:59+00:00

John Gurdon (1933-)

Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2012

Pionjär inom kloning

Redan som barn, med uppmuntrande och stödjande föräldrar, var Gurdon intresserad av biologi. Han tillhör den exklusiva skara som gått på Eton College, men så värst bra gick det inte varken i biologi eller andra naturvetenskapliga ämnen. En av hans lärare skrev i en rapport att Gurdons tankar på att ägna sig åt naturvetenskap var närmast löjliga; det skulle vara slöseri med både Gurdons och lärarnas tid om han fortsatte att studera naturvetenskap. Resterande tid på Eton ägnades därför huvudsakligen åt latin och grekiska. På universitetet i Oxford ville han fortsätta med klassiska språk, men möttes av ett oväntat besked. Det var kärva tider i England efter kriget och man hade svårt att fylla upp platserna på lärosätena. Gurdon skulle få studera på Oxford men bara om han ”valde” naturvetenskap. Så fick det bli och föräldrarna betalade för ett års extraundervisning för att han skulle komma i kapp. Han inledde med zoologi och fördjupade sig därefter i embryologi. Redan som doktorand kom han att arbeta med grodor och grodägg och påbörjade det som skulle bli hans största vetenskapliga gärning. Efter sin disputation gästforskade han på California Institute of Technology. Gurdon återvände till Oxford 1962 där han övertog professuren efter sin mentor Michael Fishberg. Gurdon upptäckte samma år att specialiserade celler kan fås att gå tillbaka till sitt odifferentierade ursprung. Ett befruktat ägg som delar sig består till en början av identiskt lika stamceller. Så småningom sker en specialisering och en rad olika celltyper bildas såsom nervceller, muskelceller och hjärnceller. Den rådande uppfattningen var att specialiserade celler inte kan återbildas till stamceller. I ett experiment kunde Gurdon ersätta cellkärnan i en grodas äggcell med cellkärnan från en grodas tarm. Trots att den genetiska informationen som finns i cellkärnan tillhörde en specialiserad tarmcell kunde ägget utvecklas till ett grodyngel. Uppenbarligen fanns ursprungsinformationen bevarad i grodans DNA. Senare lyckades Gurdon att få fram klonade vuxna grodor. Han ifrågasatte den förhandenvarande uppfattningen och hans omvälvande upptäckt ifrågasattes i början av andra, men efterhand kunde andra forskare bekräfta hans experiment och slutsatser. Gurdon visade att specialiserade celler verkligen kunde återföras till ett omoget pluripotent tillstånd. Hans experiment var ett hantverk där cellkärnor plockades ut med pipetter för att sedan föra in dem i andra celler. Gurdon och Yamanaka erhöll 2012 års Nobelpris för deras upptäckt att mogna celler kan omprogrammeras för att bli pluripotenta. Utöver Nobelpriset har Gurdon erhållit en andra rad priser och utmärkelser och 1995 blev han adlad. Upptäckten har gett vetenskapen verktyg för att öka kunskapen om sjukdomar och i förlängningen att utveckla nya behandlingar.

©Johan Wennerberg och Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet