Phone:(46)-8-52487800|nobelforum@nobelprizemedicine.org

Elisabeth Blackburn – 2009

//Elisabeth Blackburn – 2009
Elisabeth Blackburn – 20092014-06-25T11:32:30+00:00

Elisabeth Blackburn (1948-)

Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2009

Blackburn föddes nära Hobart på Tasmanien som barn nummer två i en syskonskara om sju barn. Som barn var Blackburn nyfiken och väldigt intresserad av djur och samlade på myror och maneter samt födde upp grodyngel i familjens hus. Föräldrarna, som bägge var läkare, lät barnen ha husdjur och familjen hus kunde stundtals liknas vid ett mindre zoo. Inspirerad av en bok om Marie Curie valde Blackburn att studera naturvetenskap. Detta ledde till universitetsstudier i biokemi vid University of Melbourne, följt av doktorandstudier vid University of Cambridge. Som handledare i Cambridge hade hon Frederick Sanger, nobelpristagare 1958 och 1980. Under tiden i Cambridge träffade hon sin blivande make John Sedat. Efter gästforskning på Yale University kom Blackburn till San Francisco. Sedan 1990 är hon professor på University of California San Francisco. Tidigt under sin forskarbana undersökte Blackburn DNA-sekvenser hos mikroorganismen Tetrahymena. Hon fann bassekvensen CCCCAA som upprepades ett flertal gånger. Efter samarbete med Jack Szostak kunde de visa att denna bassekvens skyddar kromosomer från nedbrytning samt att den är generell hos både växt- och djurarter. Sekvensen finns i ändarna på kromosomerna i det som kallas telomerer efter grekiskans telo (ände) och meros (del). Telomererna skyddar de delar av kromosomerna där den genetiska informationen finns. Tillsammans med sin doktorand Carol Greider kunde Blackburn visa hur bildningen av telomer-DNA gick till. På juldagen 1984 fann Greider ett enzym som gavs namnet telomeras. Enzymet bestod av både en proteindel och en RNA-del och i den senare fann man sekvensen CCCCAA.. Nu förstod man hur cellen för vidare oförkortade kromosomer vid celldelningen eftersom telomeras kan förlänga telomererna. Senare kunde man visa att skadade telomerer leder till att cellen åldras i förtid. En väl fungerande telomer skyddar kromosomen och fördröjer åldrandet. Betydelsen av dessa upptäckter sätter fart på en rad spekulationer. Är telomererna orsak till åldrandet? Som allt annat i levande organismer är verkligheten betydligt mer komplicerad. Åldrandet styrs av ett flertal faktorer där telomeren är en sådan faktor. För sin upptäckt hur kromosomer skyddas av telomerer och enzymet telomeras tilldelades Elisabeth Blackburn, Carol Greider och Jack Szostak Nobelpriset i medicin eller fysiologi 2009. År 2002 blev Blackburn utnämnd till ledamot i President’s Council on Bioethics. Rådet var starkt politiserat och som sanningssägande forskare var hennes åsikter inget som mottogs väl i Vita huset. Efter två år tvingades hon lämna sin post.

©Johan Wennerberg och Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet