Barry Marshall (1951-)

Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2005

Magsårsbakteriens upptäckare

Efter åtta år i den lilla guldgrävarstaden Kalgoorlie i Australien flyttade Barry Marshall med sina föräldrar och tre yngre syskon till Perth. Fadern hade flera olika arbeten och modern var sjuksköterska. Flytten till Perth skedde på moderns initiativ. Hon ville att Barry och hans syskon skulle få möjlighet att utbilda sig. Det normala för unga män i Kalgoorlie var att börja arbeta i gruvan. Alla barnen genomgick så småningom universitetsstudier. För Barry Marshalls del blev det medicinstudier vid University of Western Australia och 1974 blev han medicine kandidat. Två år tidigare hade han gift sig med Adrienne, en ung psykologistudent han träffat på universitetet. De skulle så småningom få fyra barn. Unge Marshall var begåvad, men arbetade inte alltid tillräckligt hårt för att tillhöra toppskiktet i skolan. Barndomen präglades av nyfikenhet och kunskapstörst. Fadern missade aldrig ett tillfälle att visa hur bilar reparerades och moderns medicinska litteratur slukades av Marshall. Med bröder och vänner gjordes en stor mängd naturvetenskapliga experiment och upptåg, inte alla var ofarliga. Marshall var allmänt intresserad av medicin och provade på olika områden. År 1981 kom han att träffa den 14 år äldre kollegan Robin Warren som sysslade med magåkommor. Warren hade observerat att flera patienter med magsår hade bakterier i magen. Marshall och Warren inledde ett samarbete och kunde så småningom visa att magkatarr och magsår orsakades av en bakterie, Helicobacter pylori. Det var tvärtemot all rådande kunskap som sa att ingen bakterie kunde leva i magsäckens mycket sura miljö. De bägge lyckades odla bakterien och artbestämma den. De försökte infektera försöksdjur men misslyckades. För att visa hur den verkade gjorde Marshall istället ett experiment på sig själv. Efter en första endoskopi drack han en petriskål med bakterier man odlat från en patient. Han trodde att på så vis skulle utveckla ett magsår inom ett år. Överraskningen kom redan efter 3 dagar med illamående, dessutom hade han en illaluktande andedräkt på grund av bakteriernas verksamhet. Därpå följde kräkningar och en ny endoskopi visade en kraftig inflammation och riklig förekomst av Helicobacter pylori. Efter 14 dagar behandlade Marshall sig med antibiotika. Bakterien klarar sig i magsäcken genom att med ett enzym omvandla urea till ammoniak och på så sätt neutralisera saltsyran i sin närmiljö. Det var nu bevisat att magsår är en infektionssjukdom och inte som man tidigare trott orsakad av stress, dålig kost eller alkohol. För upptäckten av Helicobacter pylori och dess roll för magsår och inflammation i magslemhinnan tilldelades Barry Marshall och Robin Warren 2005 års nobelpris i medicin eller fysiologi. Upptäckten ledde till att magsår och magkatarr för första gången kunde botas. Tidigare behandlingar som protonpumpshämmare, som till exempel omeprazol, hade lindrat symptomen men inte kunnat bota orsaken. Förekomsten av bakterien har också kunnat sättas i samband med magsäckscancer.

©Johan Wennerberg och Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet