admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 84 blog entries.

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande

2016-02-25

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag utsett professor Anna Wedell till ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin 2016. Hon efterträder professor Thomas Perlmann.

Anna Wedell är professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet sedan 2004. Hon invaldes i Nobelförsamlingen den 1 juli 2010, var adjungerad ledamot i Nobelkommittén under åren 2011-2012 och är ordinarie ledamot i kommittén sedan 2013. Anna Wedell invaldes den 11 februari 2016 i Kungliga Vetenskapsakademiens medicinska klass. Vice ordförande i Nobelkommittén blir professor Ole Kiehn (neurovetenskap).

Övriga ordinarie ledamöter är Patrik Ernfors (vävnadsbiologi), Juleen Zierath (fysiologi) och Christer Höög (cellbiologi). Varje år adjungeras dessutom tio ledamöter till Nobelkommittén för att tillföra expertis inom en rad olika forskningsområden.

Nobelförsamlingen utsåg idag också professor Thomas Perlmann till uppdraget som sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet och Nobelkommittén för fysiologi eller medicin.

Thomas Perlmann är professor i molekylär utvecklingsbiologi vid Karolinska institutet sedan 2001 och arbetar vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Han är ledamot av Nobelförsamlingen sedan 2006, var adjungerade ledamot 2008-2011 och ledamot av Nobelkommittén 2012-2015. Thomas Perlmann är medlem i den medicinska klassen i Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2008.

Professor Rune Toftgård, Nobelförsamlingens ordförande

Wedell_web_01

perlmann_web_02

Anna Wedell – ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin 2016

Thomas Perlmann – sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet och Nobelkommittén för fysiologi eller medicin

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande / Message from the Chairman of the Nobel Assembly

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande

Avgående rektor Anders Hamsten, dekanus Hans-Gustaf Ljunggren, Urban Lendahl och Katarina Le Blanc meddelar att de  på egen begäran avstår från att medverka i Nobelförsamlingens arbete under den tid som utredning pågår i Macchiariniärendet. Detta beslut har tagits eftersom de kommer att omfattas av utredningen och av omsorg om Nobelprisarbetets integritet. Urban Lendahl har tidigare meddelat att han avgår som sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet samt Nobelkommittén för Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Eventuella frågor ställs till Nobelförsamlingens ordförande Rune Toftgård eller Nobelkommitténs ordförande Thomas Perlmann.

Nobelförsamlingen, som är fristående från Karolinska Institutet, består av 50 valda ledamöter som är professorer vid KI.

Rune Toftgård

Nobelförsamlingen

Karolinska Institutet

Kontakter: rune.toftgard@ki.sethomas.perlmann@ki.se

Message from the Chairman of the Nobel Assembly

Past Vice Chancellor Anders Hamsten, Dean of Research Hans-Gustaf Ljunggren, Professor Urban Lendahl and Professor Katarina Le Blanc have announced that they, and by their own request, will refrain from participating in any activities related to the Nobel Assembly and the Nobel Committee in Physiology or Medicine at Karolinska Institutet during the time in which the “Macchiarini case” is under investigation. This decision is taken because they anticipate to be included in the investigation and out of respect for the integrity of the Nobel Prize work. Previously, Professor Urban Lendahl announced his resignation as Secretary General of the Nobel Assembly and the Nobel Committee in Physiology or Medicine. Any questions should be addressed to the Chairman of the Nobel Assembly, Professor Rune Toftgård, or the Chairman of the Nobel Committee, Professor Thomas Perlmann.

The Nobel Assembly is independent of the Karolinska Institutet and consists of 50 elected Professors from the Karolinska Institutet.

Rune Toftgård

Nobel Assembly

Karolinska Institutet

Contacts: rune.toftgard@ki.sethomas.perlmann@ki.se

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande – Message from the Chairman of the Nobel Assembly

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande

Urban Lendahl meddelar att han från idag på egen begäran frånträder sitt uppdrag som sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet samt Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. Karolinska Institutets konsistorium har beslutat om en extern granskning i Macchiariniärendet. Då Urban Lendahl uppfattar att han kan komma att innefattas i utredningen önskar han av omsorg om Nobelprisarbetet avsäga sig uppdraget som sekreterare. Eventuella frågor ställs till Nobelförsamlingens ordförande Rune Toftgård eller Nobelkommitténs ordförande Thomas Perlmann.

Nobelförsamlingen, som är fristående från Karolinska Institutet, består av 50 valda ledamöter som är professorer vid KI.

Kontaktinformation: rune.toftgard@ki.sethomas.perlmann@ki.se

Message from the Chairman of the Nobel Assembly

Today, Professor Urban Lendahl has announced that he resigns effective immediately and at his own request, from his position as Secretary General of the Nobel Assembly and the Nobel Committee in Physiology or Medicine at Karolinska Institutet. The Board of Karolinska Institutet has initiated an external investigation concerning the Macchiarini case. As Professor Lendahl anticipates that he may be involved in this investigation, he resigns from his position as Secretary General out of respect for the integrity of the Nobel Prize work. Any questions should be addressed to the Chairman of the Nobel Assembly, Professor Rune Toftgård, or the Chairman of the Nobel Committee, Professor Thomas Perlmann.

The Nobel Assembly is independent of the Karolinska Institutet and consists of 50 elected Professors from the Karolinska Institutet.

Contacts: rune.toftgard@ki.sethomas.perlmann@ki.se

Inbjudan att inkomma med förslag till Nobelkonferenser (2017) samt till Minisymposier (2017) i serien “Frontiers in Medicine” vid Nobel Forum

Inbjudan att inkomma med förslag till Nobelkonferenser (2017) samt till Minisymposier (2017) i serien “Frontiers in Medicine” vid Nobel Forum

Läs hela inbjudan HÄR (PDF)

Blankett ansökan NK eller mini-symposium 2017 (Worddokument)