admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 82 blog entries.

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande – Message from the Chairman of the Nobel Assembly

Meddelande från Nobelförsamlingens ordförande

Urban Lendahl meddelar att han från idag på egen begäran frånträder sitt uppdrag som sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet samt Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. Karolinska Institutets konsistorium har beslutat om en extern granskning i Macchiariniärendet. Då Urban Lendahl uppfattar att han kan komma att innefattas i utredningen önskar han av omsorg om Nobelprisarbetet avsäga sig uppdraget som sekreterare. Eventuella frågor ställs till Nobelförsamlingens ordförande Rune Toftgård eller Nobelkommitténs ordförande Thomas Perlmann.

Nobelförsamlingen, som är fristående från Karolinska Institutet, består av 50 valda ledamöter som är professorer vid KI.

Kontaktinformation: rune.toftgard@ki.sethomas.perlmann@ki.se

Message from the Chairman of the Nobel Assembly

Today, Professor Urban Lendahl has announced that he resigns effective immediately and at his own request, from his position as Secretary General of the Nobel Assembly and the Nobel Committee in Physiology or Medicine at Karolinska Institutet. The Board of Karolinska Institutet has initiated an external investigation concerning the Macchiarini case. As Professor Lendahl anticipates that he may be involved in this investigation, he resigns from his position as Secretary General out of respect for the integrity of the Nobel Prize work. Any questions should be addressed to the Chairman of the Nobel Assembly, Professor Rune Toftgård, or the Chairman of the Nobel Committee, Professor Thomas Perlmann.

The Nobel Assembly is independent of the Karolinska Institutet and consists of 50 elected Professors from the Karolinska Institutet.

Contacts: rune.toftgard@ki.sethomas.perlmann@ki.se

Inbjudan att inkomma med förslag till Nobelkonferenser (2017) samt till Minisymposier (2017) i serien “Frontiers in Medicine” vid Nobel Forum

Inbjudan att inkomma med förslag till Nobelkonferenser (2017) samt till Minisymposier (2017) i serien “Frontiers in Medicine” vid Nobel Forum

Läs hela inbjudan HÄR (PDF)

Blankett ansökan NK eller mini-symposium 2017 (Worddokument)

Karolinska Research Lectures – Jan H.J. Hoeijmakers

Research Lecture at NOBEL FORUM
18 February, kl. 16.30
Free admission

Jan H.J. Hoeijmakers, Professor of Molecular Genetics

Dept. of Genetics, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands
http://www.erasmusmc.nl/

Title: “Maintaining Nature’s Perfection: the impact of DNA repair on sustained health”

Jan Hoeijmakers joined the Dept. of Genetics of the Erasmus University in Rotterdam in 1981 to work on DNA repair. His team succeeded in cloning the first of many subsequent human DNA-repair genes allowing elucidation of the reaction mechanism of nucleotide excision repair, discovered the strong evolutionary conservation of DNA repair, resolved the basis of a variety of enigmatic human repair syndromes and identified a new class of ‘basal transcription disorders’. His laboratory generated a comprehensive series of mouse DNA repair mutants, strikingly mimicking the corresponding human syndromes, which provided detailed insight into the complex etiology of human repair diseases.

 

Host:  Nico Dantuma

CMB, Karolinska Institutet

Tel. 08-524 873; nico.dantuma@ki.se

http://www.cmb.ki.se/research/dantuma/index.html

 

Contact: Tatiana Goriatcheva

Nobelkansliet, Nobel Forum,

Tel. 08-524 87805, tatiana.goriatcheva@nobel.se

The poster for the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2015 is now available

2015